Dagsoversikt -forhåndsvisning

1. mars 2023

Tilsynsvakt :

Tilsyn: Kjell (47452819)

Lag / forening

01
KIL G16 2/3
02
Golf
03
Sone Kongsvinger (G2010 og G2008)
04
Sander barn
05
SSB
06
Klatring
07
Sander ungdom
08
KIL herrer
09
Brane G19

Tid

01
16:00 - 17:30
02
16:00 - 17:30
03
17:30 - 20:30
04
17:30 - 19:00
05
17:30 - 19:00
06
18:00 - 20:00
07
19:00 - 20:30
08
20:30 - 22:00
09
20:30 - 22:00

Hall

01
B
02
G,H
03
B
04
G
05
H
06

07
G,H
08
D
09
E

Garderobe

01
6,7
02

03
1
04

05
2
06

07
4
08
2
09
3

Evt.

01

02

03

04

05

06

07

08

09