Byens beste profilering

Kongsvingerhallen gir en glimrende mulighet for å profilere din bedrift. Vi tør påstå at ingen annen arena i Kongsvinger profilerer regionen så ofte som Kongsvingerhallen.

Kongsvingerhallen omtales ofte i aviser og media og har omlag 150 000 besøkende årlig. Vi bygger vårt samarbeidskonsept med nærlingslivet lokalt og regionalt på lokal forankring, hvor entusiasme og patriotisme er vesentlig.

Vi har fortsatt ledig reklameplass, og mange alternativer når det gjelder plassering, størrelse og priser på plassene. For at store og små bedrifter skal ha mulighet til å dra nytte av hallen i sin totale markedsføring, kan du selv bestemme i hvilken grad ditt firma skal delta.

1. Kun skiltreklame i hallen . Priser fra kr 1.000,-
2. Kombinasjon av skilt og andre elementer
3. Kongssponsor: minimum kr. 30.000,-

Vi har profileringsmuligheter og sponsortilbud i tillegg til reklameskilter i hallen.

Kongssponsorer

Dette er en eksklusiv avtale som tegnes for opptil 5 år med fortrinnsrett på ny periode. Formålet er å gi bedriften en positiv profilering uttad og innad, skape samhørighet og samarbeid mellom Kongssponsoren og bidra til Kongsvingerhallens utvikling. Ytelse fra den enkelte Kongssponsor til Kongsvingerhallen er minimum kr. 30.000,- i sponsorbidrag hvert år.

For at både store og små bedrifter skal ha mulighet til å dra nytte av hallen i sin totale markedsføring, har vi tilrettelagt det på en måte med stor fleksibilitet, når vi setter sammen din eksponeringspakke.

Du kan eksempelvis velge mellom forskjellige profileringsmuligheter, sponsortilbud i tillegg til reklameskilter i hallen.

sponsor3