Videregående utdanning

NTG Kongsvinger  

Norges Toppidrettsgymnas

NTG Kongsvinger har all undervisning og sin administrasjon i Kongsvingerhallen. NTG har 105 elever med linjer i fotball, håndball, sykkel, skyting, dans og ishockey og treningene går hovedsaklig i hallen. Utover Kongsvinger har NTG skoler i Bærum, på Geilo, Lillehammer og i Tromsø. Skolen er landsdekkende og har elever fra alle landets 19 fylker. NTG er treårig og gir generell studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Politi svart  

Politihøyskolen

Ved Politihøgskolens utdanningssenter i Kongsvinger finner du den sentrale hundetjenesten. Her utdannes blant annet patruljehunder, narkotikahunder, bombe/sprengstoffhunder og kriminalsøkshunder sammen med sin fører. Utdanningsenteret benytter blant annet Kongsvingerhallen til trening med hund.

 OVREBYEN F

SENTRUM F 2

 

Videregående skole

Sentrum vidergående skole har alle sine gymtimer i Kongsvingerhallen. Skolen åpnet sitt nye flotte bygg i desember 2008 og har totalt 600 elever. 

Øvrebyen videregående skoles idrettsfag har sine treninger i Kongsvingerhallen.sponsor3